woensdag 7 december 2016 | Inloggen    
     
 
Home

 

  CNS De Triangel: een school met visie en zorg 
 door als school, gezin en kerk samen te werken

Hartelijk welkom op de site van CNS De Triangel, een Christelijke basisschool in
het mooie bosrijke Lunteren. Een dorp gelegen op de grens van de Veluwe en de Gelderse Vallei.
 

Passage schoollied:

“Een school met een geschiedenis, waar ieder kind belangrijk is
Een school waar je jezelf mag zijn, voor ieder groot en klein…..”

De drie hoeken van de Triangel staan symbool voor school, gezin en kerk. Het kind staat in de Triangel “centraal”. Vandaar dat we deze website beginnen met de slogan van de school en met een tweetal regels uit ons schoollied. Wij als team van De Triangel zien dat als belangrijke uitgangspunten van onze school. Wij leven en werken vanuit het geloof in God. Ieder kind telt en we gaan uit van de mogelijkheden en talenten die ieder kind heeft.

Uw kind brengt iedere dag veel tijd op school door en dat acht jaren lang. Een school kiest u daarom als ouder met zorg uit. Uw kind moet zich er veilig, geborgen en vertrouwd voelen. Dat zijn de wezenlijke elementen om te komen tot leren.
De Triangel biedt een zorgzaam pedagogisch en respectvol onderwijsklimaat.

Ouders die voor onze school kiezen, kiezen voor:

- hedendaags Christelijk onderwijs
- aandacht voor normen en waarden
- een plek waar ieder kind zichzelf mag zijn
- een school die zich voorbereid heeft op Passend Onderwijs
- een brede school, dus alles onder één dak: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en  buitenschoolse opvang door de blauwe das
- gezamenlijke weekopening en weeksluiting voor en door kinderen, waarbij de ouders welkom zijn
- wekelijkse creamiddag met opdrachten als koken, schilderen, drama en techniek     thematisch aanbod van wereld oriënterende vakken
- wekelijks muziekles door een vakdocent en blokfluitles in groep 6
- actuele lesmaterialen en digitale schoolborden
- handelingsgericht werken, onderwijs op meerdere niveaus 
- veel aandacht voor de basisvakken taal, lezen en rekenen
- hoekenklas met uitdagende opdrachten voor leersterke kinderen
- vroeg Engels in de groepen 1 t/m 8


Kijk ook eens op onze Facebook: https://www.facebook.com/triangellunteren

Wij hopen dat u na het lezen van onze website enthousiast bent geworden. Voor vragen en/of een intakegesprek inclusief rondleiding door de school, kunt u contact opnemen met de directeur, telefoon 0318 - 487271.
Wij ontvangen u graag op De Triangel aan de Kerkhoflaan 29!

Namens het Bestuur, de medezeggenschapsraad en het onderwijsteam,
Klazien van der Vlist, directeur CNS De Triangel
                                

 
 
 
Copyright 2013 Heutink-ICT | Privacybeleid