Wij zijn groep 4!

Hallo allemaal!

Leuk dat jullie een kijkje nemen op de groepspagina van groep 4B!

We zullen ons eerst even voorstellen:

Wij zijn:

Givenchy, Finn, Ian, Lisanne, Esther, Jarno, Floortje, Simon, QiuQiu, Brent, Juliëtte, Lotte, Niek, Louïs, Franca, Daphne,Ferron, Esmee-Rose, Nynke, Thijn, Marinde, Juf Miranda en Juf Annemieke.

 

Van de week zijn we voor het eerst gestart met elkaar en we gaan er een gezellig schooljaar van maken.

Op deze pagina zullen we jullie op de hoogte houden van wat we allemaal doen en leren.

En de data die van belang zijn om te weten zullen we hier ook vermelden.

Op dinsdag en donderdag hebben we gym. We hebben hiervoor gymkleren en schoenen nodig.

Juf Miranda werkt op maandag en dinsdag.

Juf Annemieke werkt op woensdag,donderdag en vrijdag.

Loop gerust binnen als er iets is.

 

Aanvullende informatie vanuit de informatie avond:

* De kinderen hebben dit jaar een boekenbeurt. Elke week kiezen we een ander kind.

* Wij werken aan ons tafeldiploma. Dit jaar moet uw kind de tafels 1 t/m 5 en 10 kennen.                     Wilt u uw zoon/dochter hierbij helpen?

* Ook is het belangrijk om dit jaar weer veel leeskilometers te maken!


* Kind gesprekken: na deze avond ontvangt u een inhoudelijke mail. U kunt zich inschrijven voor deze gesprekken. Het rooster hangt op het prikbord.


* Heeft u zich ingeschreven voor de schoonmaakavonden? (zie rooster op het prikbord)


* Contactouders, de moeders van Esmee-Rose en Floortje zijn onze contactouders dit schooljaar.          Heel erg fijn!


* Wilt u voor 20 september kijken in het ouderportaal of al uw gegevens nog kloppen? Wijzigingen       doorgeven via de mail aan de leerkracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kinderen zijn alwer een tijdje bezig in de klas en we zijn nu gewend aan elkaar, aan de juffen en de nieuwe methodes. Best veel en soms ook best ingewikkeld allemaal. Wat moeten we veel doen op een dag. Gelukkig hebben we ook nog tijd om leuke gezellige dingen te doen. 

Wat we allemaal leren in groep 4 is bijv. dat er werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden bestaan in zinnen. Ook maken we sommen tot 100 en hebben we een begin gmaakt met de tafels van 1,2 en 10. En dat doe we op verschillende manieren. we zingen tafelliedjes, we leggen de tafels neer met materiaal en we schrijven de tafels op papier zoals bijv. 1x2=2 etc. Gekke Gerrit leert ons bij spelling elke keer weer een nieuwe regel. we ligge elke keer weer in een deuk om hem. 

Ook zijn we gestart met het thema 'de wereld rond' bij Wereldoriëntatie. We snuffelen aan alle verschilende volken, landen, talen etc. Er is zoveel te leren! Ook is Crea weer gestart en zijn we allemaal verschillende werkvormen aan het doen bij het thema beroepen. Superleuk en de kinderen vinden het iedere ronde weer een feestje!


Agenda:

Woensdag 14 november: Schoonmaakavond

Woensdag 14 november: u kunt zich intekenen voor de ouderavond. Intekenlijst hangt op het prikbord bij de klas. 

Zaterdag 17 november: Sint is weer in het land!

Donderdag 22 november: facultaieve ouderavond.

Woensdag 5 december: Sint op school!

Donderdag 20 december: Kerstfeest in de klas (zonder ouders)

Vijdag 21 december 12.15 uur: start kerstvakantie

Maandag 9 januari: nieuwjaarsinloop

Maandag 21 januari: schoonmaakavond 

Zondag 27 januari: Kerkschooldienst

 

CNS de Triangel - Groep 4b -

Groep 4b