Welkom op de groepspagina van groep 8!

Welkom bij groep 8

Wij zijn een gezellige groep van 23 kinderen en 2 juffen. 

Juf Wille staat op maandag en dinsdag voor de groep en op woensdag is zij op school voor andere taken bijvoorbeeld Kanjertraining. Juf Else staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep en ook is zij bovenbouwcoördinator.

Op dinsdagmorgen en donderdagmiddag hebben we gym.

Huiswerk:

Iedere maandag leveren wij vast huiswerk in. Op dit moment gaat dat over woordenschat.

Daarnaast hebben we nu de biografie opdracht en het herbarium.                                                          Verder hebben we regelmatig topotoetsen en zijn er iedere week nog andere huiswerkopdrachten.

Het is ook belangrijk om:

*het (Jeugd)journaal te kijken

*tafels en deeltafels 1-15 te kennen

*te oefenen op de sites van Tormentil en Leestrainer

*het schema breuken/ procenten/ kommagetallen te kennen

Groep 8