Bestuur

Onze school hoort bij de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Deze vereniging heeft als doel het ondersteunen en bewaken van de doelstelling van de school en werkt aan de realisatie daarvan ook actief mee. De school beoogt kwalitatief goed onderwijs op protestants christelijke grondslag. Er is speciale aandacht voor de individuele leerling.  

Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de school en mee te beslissen over zaken die voor de school belangrijk zijn, kunt u lid worden van de vereniging. Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan de ledenvergaderingen en zodoende meepraten en meebeslissen.

Om u aan te melden als lid van de Vereniging CNS De Triangel kunt u het document downloaden en invullen.

De leden van het bestuur

Van links naar rechts onderaan; Jan Harthoorn/voorzitter, René Fluit/penningmeester, Hans van Ginkel/gebouw & beheer. Van links naar rechts bovenaan; Klazien van der Vlist/directeur-bestuurder, Anne Codée/1e secretaris, Yvonne van den Berg/lid algemeen bestuur, Marry Beuker/lid algemeen bestuur.

Directie

De directie bestaat uit de volgende personen: Klazien van der Vlist-Wolfswinkel, directeur/bestuurder (rechts) en Elsemarie van Asselt-Korteland, adjunct-directeur/interne begeleider (links).