De kern van ons onderwijs

- Hedendaags christelijk onderwijs

- Aandacht voor normen en waarden door inzet van De Vreedzame School

- Een plek waar ieder kind zichzelf mag zijn

- Een school met Passend Onderwijs : onderwijs voor iedereen

- Een Integraal Kind Centrum, dus alles onder één dak: basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang door Partou en naschoolse activiteiten

- Continurooster

- Gezamenlijke weekopening en weeksluiting voor en door kinderen, waarbij ouders welkom zijn

- Creamiddagen met opdrachten waarbij verschillende creatieve gebieden behandeld worden, zoals koken, programmeren en cultuur

- Thematisch aanbod van Wereldoriëntatie

- Wekelijks muziekles door een vakdocent en blokfluitles in groep 6

- Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden door middel van Onderwijsrobot Eddy, iPads en programmeren

- Wizzkidz met uitdagende opdrachten voor meerbegaafde/hoogbegaafde kinderen

- Engels in de groepen 1 t/m 8