Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. CNS De Triangel zorgt ervoor dat ieder kind een fijn plekje heeft en dat ieder kind kwalitatief goed onderwijs krijgt.

Wat is passend onderwijs?

Interne begeleiding

De interne begeleiding wordt verzorgd door Elsemarie van Asselt. Heeft u vragen of wilt u een gesprek met haar dan graag mailen naar: elsemarie@cnsdetriangel-lunteren.nl Zij zal dan contact  met u opnemen.

Bent u geïnteresseerd in de kwaliteit van onze zorgstructuur dan kunt u onder downloads het audit rapport en het zorgplan lezen.