Medezeggenschapsraad (MR)

Op de Triangel werken we met een medezeggenschapsraad. Hierin zitten 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR is te bereiken via: mr@cnsdetriangel-lunteren.nl

Vergaderdata

Dit schooljaar vergaderen wij op de volgende data:

Donderdag 14 december, maandag 12 februari, dinsdag 20 maart (workshop-avond) en donderdag 24 mei.

De leden van de MR

De leden van de MR van links naar rechts: Ingeborg van Schuppen, Sander van Tongeren, Wille Wildeman en Iris Vriens, vooraan: Margriet van Hierden en Yvonne Budding.