Ouderportaal Parnassys

Voor u als ouder is het mogelijk om in te loggen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u altijd goed op de hoogte bent van uw kind. In het ouderportaal kunt u de meest recente cito-scores vinden, persoonlijke gegevens inzien en wijzigen en het digitale rapport lezen. Ook kunt u gespreksverslagen van bijvoorbeeld de rapportgesprekken teruglezen. Om in te loggen krijgt u een inlogcode.

Inloggen in het Ouderportaal